Tuesday, 20 March 2012

Iklan

Tujuan Iklan diwujudkan di media cetak dan elektronik kerana manusia ini jenis makluk yang mudah lupa dan harus dikejutkan setiap masa.


No comments:

Post a Comment