Thursday, 22 September 2011

Cow & Gate

Feeding measure ini tahun 1950's amat penting untuk sukatan kerana di tahun 50an botol susu masih menggunakan bentuk pisang.


No comments:

Post a Comment